Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Mandarin Spa Oy

Y-tunnus: 2556177-9

Sähköposti: sini@mandarinspa.fi

Puhelin: +358 50 770 5644

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sini Linnavirta

sini@mandarinspa.fi

+358 40 770 5644

3. REKISTERIN NIMI

Mandarin Spa asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään asiakaspalvelua, markkinointia ja tiedottamista varten.

5. MITÄ JA MIKSI KERÄÄMME

Asiakasrekiseri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Ajanvarauksen yhteydessä keräämme asiakastietoja, jotka ovat tarpeellisia hoitokäyntejä, ja asiakaspalvelua varten. Uutiskirjeen tilaajalle lähetämme maksutonta tietoa ja tietoa maksullisista palveluistamme.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta hoitolakäynnin yhteydessä tai internetin kautta (sähköinen ajanvaraus, sosiaalinen media, internet-lomakkeella lähetetyt viestit ja uutiskirjeet ja muut mahdolliset tilanteet, jossa asiakas luovuttaa tietojaan (messut ja muut markkinointitapahtumat).

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Mandarin Spa Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja sitoudumme pitämään luovuttamasi tietosi turvassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään ja tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen kirjanpito-, tai muun pakottavan lain säännösten mukaisesti.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina sähköpostilla sini@manadrinspa.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostilla sini@mandarinspa.fi

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen meiltä tulleen uutiskirjeen alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä. Muissa kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse sini@mandarinspa.fi

10. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.